Jolanda Pikkaart tekstschrijver freelance journaliste en schrijfster
 
Artikelen > Natuur > Natuurlijk, een doeboek voor kinderen

Natuurlijk, een doeboek voor kinderen

Steeds weer leren kijken met de ogen van kinderen. Beeldentaal in plaats van natuurlesjes. Spelen met dat wat de natuur ons geeft. En vooral samen met de kinderen plezier hebben in en met de natuur.


Met dit boek wil Hennie de Gans mensen enthousiast maken en stimuleren om zelf op zoek te gaan naar die dingen die voor jonge kinderen van belang zijn. In het boek staan vragen: Wat is het belang van natuurbeleving met kleine kinderen? Waarom is het voorbeeld van volwassenen zo belangrijk? Hoe leer je om te kijken met de ogen van kinderen? Hoe kun je spelen met dat wat de natuur geeft?

Maar de schrijfster stelt niet alleen vragen. In het boek lezen we ook antwoorden met voorbeelden, uit de jarenlange praktijk van de schrijfster met peuters en kleuters. En er zijn seizoengebonden verhaaltjes. Ze zijn van de hand van de samenstelster en bij elk verhaal koos ze een liedje, mét muzieknotatie. Het geheel in aangevuld met versjes, knutselvoorbeelden, doe-suggesties en illustraties.

naar boven

Een fantastische wereld
Met mijn moeder keek ik vroeger naar de wolken. Zij vertelde er verhalen bij en ik zag het gebeuren. Later heb ook ik met mijn kinderen de wolkenbeelden gevolgd. Nog kijk ik regelmatig en door de herinneringen aan vroeger komen de verhalen vanzelf. Fantasie is in de peuter- en kleuterjaren heel belangrijk. Deze door beelden te voeden en te ontwikkelen maakt dat kinderen ook in hun denken beweeglijker worden. Kinderen die in hun eerste zeven levensjaren hun fantasie goed hebben kunnen en mogen gebruiken, zullen in hun latere leven ook fantasievoller en creatiever naar hun omgeving kijken en met allerlei zaken om kunnen gaan.
(Uit 'Natuurlijk" Hennie de Gans-Wiggermans

‘Natuurlijk’ is een leuk en leerzaam boek voor ouders en leerkrachten van kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaarPrijs € 15,70, incl. verzendkosten. Van Hennie de Gans.

naar boven

Verschenen in Natuurkind weblog over natuurlijke leefstijl en leefomgeving.

©Jolanda Pikkaart.
Deze tekst wordt uitsluitend aangeboden voor persoonlijk gebruik.